Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Autentificare

Termenul de inscriere la concursul pentru absolventii programelor de formare s-a prelungit pana la data de 30 octombrie 2013.

DESPRE PROIECT

Formarea continuă a profesorilor de matematică şi ştiinţe economice în societatea cunoaşterii

Obiectivul general al proiectului este formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din domeniile Matematică şi Ştiinţele economice, de a elabora şi implementa un curriculum integrat la decizia şcolii interdisciplinar, pentru matematică şi ştiinţe economice, şi dezvoltarea profesională continuă a acestora pe componenţa instruirii diferenţiate a elevilor.